Toužebná rostlina pro vrtanou hromadu a TBM

Toužebná rostlina pro vrtanou hromadu a TBM
Odsávací zařízení je navrženo pro vrtání hromádek na stavbě s možností ekonomického řešení a velmi kompaktním designem pro malou stopu. Odsávací zařízení je navrženo pro flexibilní práci a instalaci tak, aby vyhovovaly systému pro recyklaci bahna, TBM nebo HDD.

Hlavními komponentami všech rostoucích rostlin jsou: hrubé síto pro zachycení kamenů větších než 5 mm; Akumulační nádrž hrubé obrazovky; Cyklon s cyklonovým dávkovacím čerpadlem pro odstraňování jemných částic ze suspenze; Odvodňovací síta pro odebírání další vody z pevných látek vypouštěných cyklónem.

K odstraňování půdních partikulí ve vrtných bahnech a podpůrných kalech používaných v základovém inženýrství se používají rozvolňovací zařízení. Může se jednat buď o vodu-bentonit, vodu-polymere, nebo vodu-cement a bentonitovou suspenzi.